Ó, édes Jézus,

Ó, kegyes Jézus,

Ó, irgalmas Jézus

imádlak lelkem mélyéből,

szeretlek tiszta szívemből.

Neked élek, neked halok, tied vagyok

életemben és halálomban. Ámen.


Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem.
Krisztus vére, tölts be engem.
Krisztus oldalából kifolyó víz,

Moss tisztára engem.
Krisztus kínszenvedése, erősíts meg engem.
Ó édes Jézus, hallgass meg engem.

Szent sebeidbe rejts el engem.
Tőled elszakadnom ne engedj engem.
A gonosz ellenségtől oltalmazz meg engem.
Halálom óráján hívj magadhoz engem
És hozzád jutnom engedj engem.
Hogy szentjeiddel dicsőíthesselek.
Mindörökkön örökké. Ámen.