Csató Béla plébános megrendelésére a sepsiszentgyörgyi ötödik plébániatemplom terveit Lestyán Andrea tervezőnő készítette el 1990–ben. A templom alapkőletételét 1990 –ben Krisztus Király ünnepén Ft. Tamás József provicarius úr végezte.

A templom építése Szabó Lajos kanonok plébános idejében történt 1990 – 2006 között. Az első búcsús szentmisét 1997 –ben Krisztus Király ünnepén tartották a templom alagsorában. Később vasárnaponként végeztek egy szentmisét az épülő templomban.

A templom felszentelését 2006. szeptember 3 –án végezte Ft. Dr. Jakubinyi György Érsek Úr. A templom titulusa: „Krisztus Király”. Az örökös szentségimádási napja a templomszentelés dátuma: szeptember 3. A templom oltárképe és keresztúti képei a sepsiszentgyörgyi Hervai Katalin képzőművésznő alkotásai.

A templom körüli plébániai élet 2007. augusztus 1 –el indult. Az első plébános Dávid György.

Az új egyházközséghez 1570 család került át a központi Szent József plébánia híveiből. Rövid ideig a plébános egy 4 tagú gondnoksággal szervezte az új egyházközséget, majd 2008 virágvasárnapján letette az esküt az új egyháztanács. A plébánia gondnoka Bajcsi Tibor. A plébánia hívei 10 lelkiségi csoportot hoztak létre: Rózsafűzér csoport, Pro Vita Hominis Társaság, „Kis apostolok” Ifjúsági Egyesület, Jézushoz Mária által Közösség, Háló – Katolikus Közösségek Hálózata, Fokoláre Mozgalom, Élet a Lélekben Plébániai Imacsoport, A Hit és Fény – fogyatékosokkal foglalkozók csoportja, Máltai Szeretet Szolgálat – Ifjúsági csoport, Ferences Világirend.

A plébánia gyerekei számára 2008. június 1 –én játszóteret avattunk.

2008. augusztus 1 –től segédlelkésze is van a közösségnek, Ambrus István tisztelendő úr.

2009. június 13.–án lett átadva a templom orgonája, melyet Lukács Tamás orgonaépítő épített át a svájci Montreauxból. A három manuálos, 42 regiszteres koncertorgonát Svájcban a Ziegler orgonagyár építette 1972 –ben.

 

2007-től önálló plébánia.