Bine aţi venit!

 

Rugăciune pentru comunitatea noastră eclezială

 

 

 

Cristoase Rege, Domnul comunităţii noastre bisericeşti, îndură-te de noi.

 

Trimite binecuvântarea Ta, pentru ca comunitatea şi familiile noastre să trăiască, generaţie după generaţie, în iubire, fidelitate, unitate şi pace.

 

Trimite binecuvântarea Ta, pentru ca cei mici ai noştri, copiii, pe care într-atât i-ai iubit, i-ai binecuvântat şi ni i-ai dat ca exemplu pentru a ajunge în împărăţia Tatălui Tău, să trăiască în frică de Dumnezeu, iubire şi bucurie, gata fiind a auzi cuvântul Tău, chemarea Ta şi de a creşte în har şi înţelepciune, spre bucuria părinţilor lor şi a comunităţii noastre.

 

Trimite binecuvântarea Ta şi învaţă-i pe tinerii noştri unde să-şi caute bucuriile şi fericirea. Călăuzeşte-i prin trăirea sacramentelor pe calea vieţii virtuoase, pentru ca întăriţi şi sfinţiţi, să nu se abată de la calea cea bună. Ajută-i cu Duhul Tău să te considere pe Tine calea lor, pe Tine, cel ce-i călăuzeşti la Tatăl – adevărul lor, pe Tine, cel ce le eliberezi minţile şi vieţile – cel ce le aprinzi inima de adevărată bucurie.

 

Trimite binecuvântarea Ta peste părinţi. Ajută-i, ca prin fidelitatea, iubirea şi munca lor, viaţa şi fericirea familiilor noastre să sporească. Fă ca bărbaţii, taţii, prin cuvintele şi exemplul lor să fie martorii credinţei pentru copiii lor. Femeile, mamele, să primească şi să-şi educe cu bucurie copiii, să-i înveţe să se roage şi să-le facă cunoscute adevărurile şi poruncile Tale.

 

Trimite binecuvântarea Ta peste bunici, să se bucure de vieţile copiilor şi nepoţilor lor, de munca şi succesele lor, şi stăruitori în rugăciune, să-i sprijine în mărturia pe care o au de dat în lume.

 

Trimite binecuvântarea Ta peste cei vârstnici şi bolnavi, pentru ca atingând putere şi mângâiere din suferinţele, crucea şi învierea Ta, să-şi ofere suferinţele şi rugăciunile pentru sfinţirea credincioşilor parohiei noastre.

 

Trimite binecuvântarea Ta peste cei ce ne conduc, peste educatorii şi vindecătorii noştri, peste preoţii noştri, pentru ca învăţând din pilda lui Isus, să ne conducă, să ne înveţe şi să vindece rănile trupurilor şi sufletelor noastre ca nişte buni păstori.

 

Fii Domn şi judecător îndurător cu cei din comunitatea noastră, care s-au stins în speranţa bucuriei împărăţiei Tale şi dăruieşte-le să ajungă cât mai repede la vederea îmbucurătoare a Feţei Tale.

 

Doamne Isuse Cristoase! Noi mărturisim că Tu eşti Regele lumii, al comunităţii noastre bisericeşti şi al familiilor noastre. Ascultă rugăciunile noastre, pe care ţi le înfăţişăm prin mijlocirea Preacuratei Fecioare Maria, mama noastră cerească, şi ajută-ne să vină cât mai repede în mijlocul nostru împărăţia Tatălui Tău, în care Tu eşti Domn şi Rege peste inimile noastre. Amin.